Днес

Thursday, 15 Apr, 2021

Либертариум” е медиен хъб, който публикува стойностни текстове от автори – защитници на индивидуалната свобода и ограничената държава. Целта му е да формира обществено прокапиталистическо съзнание.

Превръщайки се във все по-мощен фактор в обществения живот, такова обществено съзнание по естествен път ще образова хората и ще съдейства за по-доброто разбиране и по-широкото приложение на принципите на индивидуалната свобода и ограничената държава.

Анализите и коментарите с политическа и икономическа насоченост се публикуват със съгласието на Института за свободен капитализъм „Атлас“, Брейн уъркшоп институт, Българското либертарианско общество и България аналитика.