Свободният пазар

Свободният пазар

  Мъри Ротбард   Свободният пазар е събирателно понятие за полето на размяната, която се извършва в обществото. Всяка размяна се смята за доброволно споразумение между двама души или между групи от хора, представлявани от пълномощници. Тези двама души (или пълномощници) разменят две икономически блага, било то материални блага или...

Прочетете повече
В защита на пазарната икономика – 3

В защита на пазарната икономика – 3

Цветелин Цоневски В продължение на две части се спрях на основните роли и как взаимодействието между тях е основата на динамичния пазарен процес. Всичко това е важно предусловие в защита на хипотезата, че пазарното формиране на цени е необходимо условие за ефективно използване на наличните природни ресурси, чрез което се...

Прочетете повече
В защита на пазарната икономика – 2

В защита на пазарната икономика – 2

Цветелин Цоневски Преди две седмици се спрях на трите различни вида роли на пазара. Тази седмица целта ми е да покажа динамиката на отношенията между тях. Пазарът представлява един безкраен динамичен процес на взаимоотношения между трите групи пазарни играчи, като целта е подобряване на благосъстоянието на всички участници, макар и...

Прочетете повече
В защита на пазарната икономика

В защита на пазарната икономика

Цветелин Цоневски В публичното пространство в последните 20 години постоянно се говори за преход, пазарни реформи и пазарна икономика. В резултат на това всеки неуспех и всяка икономическа криза се обяснява като пазарен провал, който налага намесата на държавната администрация и създаване на регулаторен режим. По този начин се създава...

Прочетете повече