Пенсионната реформа не е лабораторен експеримент!

Пенсионната реформа не е лабораторен експеримент!

Цветелин Цоневски Общоизвестно е, че основната роля на пазара е да определя цените на стоките и услугите. Като носители на информация кои стоки и услуги са обект на по-високо търсене, цените насочват ресурсите (капитал, работна ръка, земя, машини), необходими за производството, в нужната посока. Така по този естествен начин координират...

Прочетете повече