Проф. Валери Димитров: Да контролираме държавните харчове!

Проф. Валери Димитров: Да контролираме държавните харчове!

Бившият председател на Сметната палата проф. Валери Димитров за нуждата от обществен контрол върху публичните финанси

Прочетете повече