От всекиго според способностите, на всекиму според потребностите

От всекиго според способностите, на всекиму според потребностите

Айн Ранд Откъс от романа „Атлас изправи рамене”, публикуван в сборника „За новия интелекуталец”, Издателска къща МаК, София 2008. Това е историята на случилото се в компанията за двигатели “Туентиът сенчъри”1 – където горецитираният лозунг е приложен на практика – такава, каквато я разказва от един от оцелелите. – Ами,...

Прочетете повече