Капитализмът

Капитализмът

Лудвиг фон Мизес Това е откъс от първата лекция – “Капитализмът” в сборника “Икономическата политика:размисли за настоящето и бъдещето” от Лудвиг фон Мизес, който Институтът за свободен капитализъм “Атлас” издаде през 2010 г. Епитетите, които използваме, са склонни да подвеждат. Често например наричаме едрите индустриалци „текстилни крале”, „стоманени крале” и...

Прочетете повече