Парите

Парите

Лудвиг фон Мизес Откъс от книгата “Човешкото действие”, Издателска къща МаК, София, 2011   Специфичната стойност на парите   Докато една стока, използвана като пари, се цени заради услугите, които може да окаже и за непарични цели, няма проблеми, които да изискват специално разглеждане. Задачата на паричната теория се състои...

Прочетете повече