Защо интелектуалците клонят към социализъм

Защо интелектуалците клонят към социализъм

Фридрих фон Хайек Откъс от есето “Интелектуалците и социализма” Силите, които привличат интелектуалците, спомагат да се намери обяснение за факта, защо толкова много от най-способните сред тях клонят към социализъм. Естествено, сред интелектуалците има толкова различни мнения, колкото и в другите социални групи; но изглежда е вярно, че  най-активните, интелигентни,...

Прочетете повече
За новия интелектуалец

За новия интелектуалец

Айн Ранд Във всеки един исторически период за културата се съди по господстващата й философия, по преобладаващата тенденция в интелектуалния живот, такава, каквато тя бива изразена в морала, политиката, икономиката, изкуството. Професионалните интелектуалци са гласът на една култура и следователно са нейните лидери, нейни обединители и нейни пазители. Интелектуалното водачество...

Прочетете повече