Капитализмът и човешкият прогрес

Капитализмът и човешкият прогрес

Лудвиг фон Мизес Тази вечер ще обсъдим връзката между икономическата наука и всекидневния живот, както и последствията от развитието на икономическата теория. Киплинг казва: “Изтокът е Изток, а Западът е Запад и тез два свята никога не ще се срещнат.” Несъмнено между Изтока и Запада от хилядолетия съществуват различия. Изтокът...

Прочетете повече