Икономически ефект на квотната система за производство на мляко

Икономически ефект на квотната система за производство на мляко

Цветелин Цоневски Като член на ЕС България е е длъжна да спазва правилата на Общата селскостопанска политика. Програмата е основана на принципа за насърчаване на свободната търговия в рамките на Общността, целите й са да осигури приемлив стандарт на живот на фермерите, да осигури качествена храна на разумни цени на...

Прочетете повече