Д-р Ярон Брук: Неравенството е справедливо

Д-р Ярон Брук: Неравенството е справедливо

Лекция на президента на Института Айн Ранд – САЩ, д-р Ярон Брук, произнесена на 21 април 2015 в Аулата на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”. Д-р Брук бе в България по покана на Института за свободен капитализъм “Атлас” и Института за дясна политика.

Прочетете повече