Fear the Boom and Bust

Fear the Boom and Bust

Епичен рап-двубой между Фридрих фон Хайек и Джон Мейнард Кейнс на тема растеж и спад в икономиката.

Прочетете повече