Марксизмът без маска

Марксизмът без маска

Опровергана ли в икономическата теория концепцията на Маркс да принадената стойност и експлоатацията на наемния труд?  проф. д-р Валери Димитров Противоречивото творчество на Карл Маркс продължава да бъде обект на остри спорове сред философи, икономисти, политолози и историци в цял свят. Въпреки провала на тоталитарния социализъм и на легитимиращата го...

Прочетете повече