В защита на пазарната икономика – 2

В защита на пазарната икономика – 2

Цветелин Цоневски Преди две седмици се спрях на трите различни вида роли на пазара. Тази седмица целта ми е да покажа динамиката на отношенията между тях. Пазарът представлява един безкраен динамичен процес на взаимоотношения между трите групи пазарни играчи, като целта е подобряване на благосъстоянието на всички участници, макар и...

Прочетете повече
В защита на пазарната икономика

В защита на пазарната икономика

Цветелин Цоневски В публичното пространство в последните 20 години постоянно се говори за преход, пазарни реформи и пазарна икономика. В резултат на това всеки неуспех и всяка икономическа криза се обяснява като пазарен провал, който налага намесата на държавната администрация и създаване на регулаторен режим. По този начин се създава...

Прочетете повече
Лудвиг фон Мизес и свободата да мислиш

Лудвиг фон Мизес и свободата да мислиш

Цветелин Цоневски Неотдавна в един политически обвързан вестник се правеше сравнение между „двете идеологеми – „реално социалистическата“ от близкото минало и неолиберално-либертарианската“. Авторът уверено твърдеше, че двете са взаимно изключващи се, тъй като според него и двете са невъзможни. В сравнителния си анализ той обяснява, че неолиберално-либертарианската (за първи път...

Прочетете повече
Съвременните шарлатани

Съвременните шарлатани

Цветелин Цоневски Съвсем наскоро прочетох интервю с български икономист взето през 2006 година, в което се казва: „Колкото повече харчи правителството, толкова по-висок е икономическият растеж”. От датата на интервюто е видно, че твърдението е направено далеч преди началото на икономическата криза и проблемите с гръцкия суверен дълг, което пък...

Прочетете повече
Икономическата дисциплина и икономистите

Икономическата дисциплина и икономистите

Цветелин Цоневски През 19-ти век Томас Карлайл нарича икономиката „лоша наука”. Сигурно това е и началото на спора наука ли е всъщност икономиката. В едната крайност са тези, който защитават тезата, че икономиката е наука както всички останали със своя методология и уникална система за изучаване на закономерности, докато други...

Прочетете повече
Икономически катарзис

Икономически катарзис

Цветелин Цоневски Финансовите и икономически анализатори в България са почти единодушни, че изтеклата 2010 година е била изключително трудна от гледна точка на стабилност на бизнессредата. Високият инвестиционен риск обяснява и ниските инвестиционни нива. Отново единодушно се приема, че причината за всичко това е икономическата криза, както в България, така...

Прочетете повече
Срещу държавните субсидии

Срещу държавните субсидии

Цветелин Цоневски Преди няколко дни приятел ме попита кои са най-силните аргументи срещу държавните субсидии. Съществува мнението, че икономически изостаналите райони, някои съществуващи икономически сектори (селско стопанство), или бъдещи икономически сектори (автомобилопроизводството например), се нуждаят от временна държавна подкрепа, защото така се привличат инвестиции, създават се работни места, което води...

Прочетете повече
Скъпите храни не генерират инфлация

Скъпите храни не генерират инфлация

Цветелин Цоневски Динамиката на отношенията между държавните структури и пазара винаги са били интересни от гледна точка на икономическата наука. Широко разпространено е мнението, че повишаването на цените може да се пресече сравнително лесно; просто е необходимо да се изпратят проверяващи, които с присъствието си “да коригират” пазара. Чудесна, но...

Прочетете повече
Министърът на здравеопазването е опасен за вашето здраве

Министърът на здравеопазването е опасен за вашето здраве

Приемането на концепция за „по-добро здравеопзване”, с което се запазва статутът на Националната здравно-осигурителна каса като единствената институция, разпределяща средствата от задължителното здравно осигуряване, едва ли е изненадваща стъпка на правителство, което отдавна съвсем открито е абдикирало от провеждането на каквито и да било пазарни реформи. В този смисъл обаче...

Прочетете повече
Харчи държавата, плащаме всички

Харчи държавата, плащаме всички

Цветелин Цоневски С дискусиите за новия национален бюджет съвсем естествено е да възникне въпроса какви са целите на икономическата политика на правителството през 2011. От гледна точка на всяка политическа партия следващата година е важна заради президентските избори и изборите за местна власт. Залогът за спечелването на тези избори е...

Прочетете повече