Протести и икономическо знание

Протести и икономическо знание

 Красен Станчев   Преглед на някои искания през погледа на икономическата теория и рационалния избор „Простонародната мисъл, че един човек от народа ще мисли за народа, защото е човек от народа, а няма да гледа само себе си, тъкмо защото е човек от народа, може да хрумне само на някой...

Прочетете повече