Защо най-лошите достигат върха

Защо най-лошите достигат върха

Откъс от краткото издание на “Пътят към робството” от Фридрих фон Хайек, Издателска къща МаК, София, 2004 …Точно както демократичният държавник, наумил си да въвежда плановост в икономическия живот, ще се сблъска скоро с алтернативата или да възприеме диктаторско отношение към властта, или да зареже плановете си, така тоталитарният лидер...

Прочетете повече
Защо интелектуалците клонят към социализъм

Защо интелектуалците клонят към социализъм

Фридрих фон Хайек Откъс от есето “Интелектуалците и социализма” Силите, които привличат интелектуалците, спомагат да се намери обяснение за факта, защо толкова много от най-способните сред тях клонят към социализъм. Естествено, сред интелектуалците има толкова различни мнения, колкото и в другите социални групи; но изглежда е вярно, че  най-активните, интелигентни,...

Прочетете повече
Великата утопия

Великата утопия

Фридрих фон Хайек Несъмнено мнозинството стопански дейци в демократичните страни, които искат да наложат централизирано управление на всички икономически дейности, все още вярват във възможната комбинация между социализъм и индивидуална свобода. Обаче много мислители навреме осъзнаха, че социализмът е най-тежката заплаха за свободата. Сега хората рядко си спомнят, че в...

Прочетете повече