Мирът в Източна Европа: създаване на ИЕС (ИзточноЕвропейски Съюз)

Мирът в Източна Европа: създаване на ИЕС (ИзточноЕвропейски Съюз)

Откъс от Лудвиг фон Мизес, “Всесилната държава” (1944), Издателска къща МаК, София, 2016 Опитите да се решат политическите проблеми на Източна Европа чрез прилагане на принципа на националността търпят пълен провал. В тази част на света е невъзможно да се прокарат граници, които ясно и чисто да разделят различните езикови...

Прочетете повече