Убийствата на “Народния съд”

Убийствата на “Народния съд”

Ако продължи да не осъжда комунизма, България отново ще се озове в руската зона на влияние. Институт за свободен капитализъм “Атлас”   Наредбата-закон за народния съд е приета от Министерския съвет след дълго обсъждане на три последователни заседания от 28, 29 и 30 септември 1944 г. На 3 октомври 1944...

Прочетете повече