Ислямът не може да се реформира

Ислямът не може да се реформира

За разлика от християнството, мюсюлманинът е лишен от свободна воля и божествена душа Александър Тацов  Този текст е кратко изложение на основната структура и догмите на Исляма. Това е информация, абсолютно необходима на всеки интелигентен човек, за да може да се ориентира в една сложна материя и да осъзнае поне...

Прочетете повече