Защо интелектуалците клонят към социализъм

Защо интелектуалците клонят към социализъм

Фридрих фон Хайек Откъс от есето “Интелектуалците и социализма” Силите, които привличат интелектуалците, спомагат да се намери обяснение за факта, защо толкова много от най-способните сред тях клонят към социализъм. Естествено, сред интелектуалците има толкова различни мнения, колкото и в другите социални групи; но изглежда е вярно, че  най-активните, интелигентни,...

Прочетете повече