Детективското разследване във философията

Детективското разследване във философията

Айн Ранд Това есе е от сборника “Философията:кому е нужна” Моята посветена на краткото представяне на една необятна тема: „Философията: кому е нужна”. Аз обхванах най-същественото, но по-подробно разглеждане на някои моменти ще бъде полезно за онези, които искат да изучават философията (и особено днес,...

Прочетете повече
Корените на войната

Корените на войната

Айн Ранд Eсе от сборника “Капитализмът: непознатият идеал” от Айн Ранд, Издателска къща МаК,София, 2006 Последиците от ядрена война биха били ужасяващи. Ала всички нации на земята съзнават, изпитващи безпомощен ужас, че войната не е изключена. По-голямата част от човечеството – онези, които умират по бойните полета, измират от глад...

Прочетете повече
Фундаменталните принципи на капитализма

Фундаменталните принципи на капитализма

Айн Ранд   Полическите принципи на капитализма от типа laissez-faire са следствие и основно практическо приложение на неговите фундаментални философски принципи. Политиката не е отделна или първична цел, и не може да бъде постигната без по-широк идеологически контекст. Политиката се основава на три други философски дисциплини: метафизика , епистемология и...

Прочетете повече
Изправя ли Атлас рамене?

Изправя ли Атлас рамене?

Айн Ранд Както показва заглавието на тази беседа, темата е: връзката между събитията, представени в моя роман “Атлас изправи рамене”, и действителните събития в днешния свят. Или, ако облека въпроса във форма, в която често са ми го задавали: “Дали “Атлас изправи рамене” е пророчески роман, или исторически?” На втората...

Прочетете повече
За новия интелектуалец

За новия интелектуалец

Айн Ранд Във всеки един исторически период за културата се съди по господстващата й философия, по преобладаващата тенденция в интелектуалния живот, такава, каквато тя бива изразена в морала, политиката, икономиката, изкуството. Професионалните интелектуалци са гласът на една култура и следователно са нейните лидери, нейни обединители и нейни пазители. Интелектуалното водачество...

Прочетете повече
Капитализмът като част от философията

Капитализмът като част от философията

   Айн Ранд Философията е силата, която обуславя изграждането, промените, еволюцията и разрухата на социалните системи. В този контекст ролята на шанса, случайността или традицията е същата като ролята им в живота на отделния индивид: тяхната сила е обратно пропорционална на силата на философските познания на отделната култура или индивид,...

Прочетете повече