Несправедливостта на минималната работна заплата

Несправедливостта на минималната работна заплата

Цветелин Цоневски Широко разпространено е мнението, че икономиката е подчинена на здравия разум, при който всеки анализ обикновено води до идентични заключения. По тази причина съвсем естествено е мнението, че наличието на държавно установено минимално заплащане е защита на правата на работниците, което им дава допълнителна тежест в преговорите с...

Прочетете повече
Политическият процес без романтика

Политическият процес без романтика

Цветелин Цоневски Седмица след въвеждането на забрана за пушене на закрити места дебатът вече не е толкова актуален. Прави впечатление обаче, че основна тема е крайният резултат да има или да няма забрана, уместна ли е подобна мярка или не. Сравнително рядко се говори за това всъщност уместна ли е...

Прочетете повече
Свободният пазар като бизнес акселератор

Свободният пазар като бизнес акселератор

Цветелин Цоневски Идеи за това как да се управлява икономиката никога не са липсвали. Обикновено първата мисъл е да се търси помощ от „държавата“ , защото, видите ли „държавата“ е върховен коректор на обществените процеси и е в състояние да идентифицира проблемите и да приложи необходимата програма, за да реши...

Прочетете повече
В защита на пазарната икономика – 3

В защита на пазарната икономика – 3

Цветелин Цоневски В продължение на две части се спрях на основните роли и как взаимодействието между тях е основата на динамичния пазарен процес. Всичко това е важно предусловие в защита на хипотезата, че пазарното формиране на цени е необходимо условие за ефективно използване на наличните природни ресурси, чрез което се...

Прочетете повече
В защита на пазарната икономика – 2

В защита на пазарната икономика – 2

Цветелин Цоневски Преди две седмици се спрях на трите различни вида роли на пазара. Тази седмица целта ми е да покажа динамиката на отношенията между тях. Пазарът представлява един безкраен динамичен процес на взаимоотношения между трите групи пазарни играчи, като целта е подобряване на благосъстоянието на всички участници, макар и...

Прочетете повече
В защита на пазарната икономика

В защита на пазарната икономика

Цветелин Цоневски В публичното пространство в последните 20 години постоянно се говори за преход, пазарни реформи и пазарна икономика. В резултат на това всеки неуспех и всяка икономическа криза се обяснява като пазарен провал, който налага намесата на държавната администрация и създаване на регулаторен режим. По този начин се създава...

Прочетете повече
Лудвиг фон Мизес и свободата да мислиш

Лудвиг фон Мизес и свободата да мислиш

Цветелин Цоневски Неотдавна в един политически обвързан вестник се правеше сравнение между „двете идеологеми – „реално социалистическата“ от близкото минало и неолиберално-либертарианската“. Авторът уверено твърдеше, че двете са взаимно изключващи се, тъй като според него и двете са невъзможни. В сравнителния си анализ той обяснява, че неолиберално-либертарианската (за първи път...

Прочетете повече
Съвременните шарлатани

Съвременните шарлатани

Цветелин Цоневски Съвсем наскоро прочетох интервю с български икономист взето през 2006 година, в което се казва: „Колкото повече харчи правителството, толкова по-висок е икономическият растеж”. От датата на интервюто е видно, че твърдението е направено далеч преди началото на икономическата криза и проблемите с гръцкия суверен дълг, което пък...

Прочетете повече
Икономическата дисциплина и икономистите

Икономическата дисциплина и икономистите

Цветелин Цоневски През 19-ти век Томас Карлайл нарича икономиката „лоша наука”. Сигурно това е и началото на спора наука ли е всъщност икономиката. В едната крайност са тези, който защитават тезата, че икономиката е наука както всички останали със своя методология и уникална система за изучаване на закономерности, докато други...

Прочетете повече
Икономически катарзис

Икономически катарзис

Цветелин Цоневски Финансовите и икономически анализатори в България са почти единодушни, че изтеклата 2010 година е била изключително трудна от гледна точка на стабилност на бизнессредата. Високият инвестиционен риск обяснява и ниските инвестиционни нива. Отново единодушно се приема, че причината за всичко това е икономическата криза, както в България, така...

Прочетете повече