НАП и в партийните палати!

НАП и в партийните палати!

0

Как да бъде гарантирана честност и равнопоставеност на политическия процес?

Не знам дали наближават предсрочни избори, но въпросът за финансирането на политическите партии отново става актуален. Сигурен съм, че субсидиите няма да бъдат намалени, особено до лев на глас. Но съм още по-сигурен, че големите пари за избори не идват от субсидиите. Идват от  партийните обръчи от фирми, на които после партиите се отплащат чрез ресурсите на държавата. И тези пари не са бели. В най-добрия случай върху тях не са платени данъци; в най-лошия са от престъпления.

Не можем да попречим на тези пари да печелят избори. Но можем да ги накараме да изсветлеят – или поне да опитаме. Така и така ударно се борим с корупцията напоследък,

защо да не погледнем на политиците като на търговци, а на партиите като на фирми?

Точно както държавата гледа към частния бизнес – с презумпция за виновност до доказване на противното. Тази презумпция за партийна виновност може да бъде въведена с малка елегантна поправка в два члена на Закона за политическите партии.

Според сега действащия Закон за политическите партии Националната агенция по приходите има право да ревизира както партиите, получаващи държавна субсидия, така и тези, които не са подали в срок отчетите си пред Сметната палата. Целта на тези ревизии е да определи основата за облагане с данъци. Досега НАП е използвала това правомощие съвсем формално, „по документи”. Но при нелегалното партийно финансиране документи няма. Тогава размерът на приходите и разходите трябва да се установява по преценка на органа по приходите, тоест от НАП. Агенцията има големи правомощия, които са абсолютно необходими за извършване на ефективна проверка – може да съставя протоколи, които имат доказателствена сила, ако партиите не са дали писмени обяснения за подозрителна транзакция, може да поръчва експертизи, може да прави насрещни проверки, може да изисква разкриване на служебна, банкова и застрахователна тайна, претърсване, опис и изземване на ценни книжа, вещи и документи; може дори да иска съдействие от органите на Министерство на вьтрешните работи.

 НАП може да надникне в черните каси на партиите!

Има право на това не само ако партията не подаде декларация пред Сметната палата, но и ако са налице данни за укрити приходи или доходи, както и ако получените приходи/доходи не съответстват на декларираното от имуществено и финансово състояние. Досега тези хипотези от Данъчно-процесуалния кодекс се прилагаха само спрямо неудобни или наклеветени от конкуренцията фирми и бизнесмени. Няма юридическа пречка посочените и други подобни хипотези да се отнесат с много по-голямо основание и към политическите партии!

Партийните ревизии ще имат за цел да установят неотчетени разходи, както и превишението на разходите над установените приходи. Според юристи общият модел на извършването им може да бъде запазен, като само се адаптират обстоятелствата, предвидени в чл. 122 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към спецификата на политическите партии като субект, който по принцип не извършва стопанска дейност и не винаги има съществени данъчни задължения. При констатирани от страна на Сметната палата нарушения при извършен от нея одит, както и в случаите, когато не са представени в срок финансовите отчети на политическите партии, тази ревизия трябва да стане задължителна. За да се гарантира обаче и общия контрол върху всички партии, прокуратурата ще има възможността да възлага на органите на приходите такава ревизия.

Само така ще бъде създаден фунциониращ механизъм за контрол върху имуществото и средствата на политическите партии, и ще бъде гарантирана честност и равнопоставеност на политическия процес. При всички досегашни опити за законодателни промени в съществуващи закони или дори при правенето на съвсем нови закони, призвани да се борят с политическата корупция, законодателите се бореха с последствията, а не с причините за нея. Нормално – всички те са депутати от някоя партия. Но самата партия е изпратена в парламента от избирателите, тоест от нас, и се издържа от нашите данъци. Парите, които им даваме, може да не стигат за предизборни кампании, но това първо е тема на друг разговор, второ – не е основание, нито оправдание за търсене и приемане на мръсни пари. А ако това все пак се случи, нарушителите трябва да бъдат наказани.

Какво е най-голямото наказание за една партия? Очевидно не само плащането на глоба върху укритата сума. Това само ще вдигне мизата на незаконното финансиране с процент, равен на евентуалната глоба.

Последствията от ревизията на НАП трябва да бъдат отнемане на правото на субсидия и/или на правото на участие в следващите избори !

Следователно укриването на приходите от страна на политическа партия трябва да се установява от независим съдебен орган. И по сега действащия Закон за политически партии това е Софийския градски съд, така че този въпрос е предварително решен. Производството ще започва по иск на прокурора, който е задължен императивно в 7-дневен срок от получаването на ревизионния акт да предяви иска пред съда. Решението на Софийски градски съд ще подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд. По този начин ще се гарантира безпристрастност, независимост и равна защита на страните в процеса.

Не знам дали има такава практика в страни от Европейския съюз. Но дори и да няма, или да не са толкова радикални, защо поне веднъж да бъдем новатори в борбата с политическата корупция? Ще ни похвалят на 27 езика, а премиерът ще знае поне един от тях.

About author

Калин Манолов

Магистър по журналистика и масови комуникации от СУ ”Св. Климент Охридски” с над двадесет и петгодишен опит като репортер, водещ и анализатор в Радио „Свободна Европа”, Българското национално радио, Дарик радио, Телевизия „Европа” и печатни медии. Автор и водещ на предаването „Видимо и невидимо” по тв България он еър. Председател на Управителния съвет на Института за свободен капитализъм „Атлас”.

Email адресът Ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани*

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.