Капитализмът възнаграждава новаторството

Капитализмът възнаграждава новаторството

0

 

Философията на Ранд е наръчник по оцеляване за всеки, който цени разума и свободата.

Кристин Токарев

 

Бизнесът е основният двигател на човешкия прогрес и най-ефективният източник за създаване на блага. Системата, в чиято основа е частното предприемачество, е не просто най-съвместима с нашата природа – тя е единствената, основана на принципа на справедливостта.

 

Причината за широкото разпространение на анти-бизнес настроения по света, е преобладаващата икономическа неграмотност.

Повечето хора не разбират същността на пазарните размени и ролята на печалбите.

Целта на Айн Ранд при писането на бестселъра „Атлас изправи рамене“, е да помогне на читателите да преодолеят липсата си на вяра в свободата. Авторката постига целта си по два взаимносвързани начина:

  • представяйки политическите интервенции като легализиран грабеж
  • доказвайки, че капитализмът е икономическата система, базирана на признаването на индивидуални права и лична отговорност

Прехвърлянето на вината за икономическите кризи на бизнеса, е любим похват за отклоняване на вниманието от вредата, нанасяна от арогантни политически елити и добре окопали се бюрократични интереси. Истината е, че

извращенията в икономиката са директен резултат от арогантни правителствени намеси,

които претендират да гарантират „общи блага“. Когато се сблъскат с неизбежните нарастващи разходи и провали на държавния контрол, различните лобистки групировки веднага започват да се оглеждат за изкупителна жертва, за да оправдаят заграбването на още повече власт. Известната американска философка от руски произход Айн Ранд изобличава представителите на „елита“, които нагло говорят „от името на хората“, оставяйки същите тези хора без глас, заменяйки множеството разнообразни индивидуални мнения с монолитното решение на властимащите. Демагозите постоянно изместват разговора и маскират вината на политическите институции. Те поддържат статуквото, като хвалят бюрократичните паразитни структури и представят продуктивните предприемачи като злодеи от комикси.

Лъжливите послания от различни социалистически, етатистки, колективистични институции, са нанесли огромни вреди през вековете, възползвайки се от естествени човешки слабости – завист, глупост и мързел. Успехите на лявата пропаганда се дължат предимно на умелото представяне на пазарите като казина, в които един печели за сметка на друг. При тази логика печалбата се възприема като доказателство за експлоатация.

В действителност никой не участва доброволно в каквато и да е размяна, ако не очаква да спечели от нея.

 Ранд обяснява как в поредица от мирни взаимоотношения продуктивният индивид използва силата на разума си да разбере околната среда и да я приспособи според ценностите си към своите нужди. Заслуженият успех, постигнат със собствени усилия, носи на предприемача лично удовлетворение.

Единствената причина за съществуването на бизнес-предприятията е да генерират приходи за собствениците си. Печалбите не са стойност, открадната от работниците, както твърдят марксистите. Те са признак за това колко бизнесмените са обогатили света, превръщайки ресурси с по-ниска стойност, в потребителски продукти с по-висока стойност. В живота няма избор между икономика, която работи за хората, и такава, която работи за печалба – това е един и същи процес. Единственият начин предприемачът да обогати себе си, е да служи на другите. Най-ефикасният начин да отговорим на трите фундаментални въпроса „какво, как и за кого да произвеждаме“, е да открием това, което ни носи печалба. Ранд показва също, че предприемаческата система е единствената, която позволява на хората да преследват мечтите си и да постигат щастие чрез собствените си честни усилия.

Капитализмът възнаграждава новаторството.

За разлика от други системи на икономическа организация, той осигурява стимули на предприемачите да търсят и намират решения на проблемите. Съществува само една алтернатива на доброволното пазарно сътрудничество – насилничеството на политическото общество. Подобна система съдържа перверзни правила и стимули. В политическото общество индивидите нямат полза да преследват личностно усъвършенстване – за тях е по-лесно да издърпат надолу тези, които ги превъзхождат. Злодеите в прекрасната любовна история на Ранд са бюрократи, чиито най-голям кошмар е да видят успехите на другите. Тези посредствени отмъстителни паразити ненавиждат чуждите постижения и мечтаят за свят, в който съзидателните енергии са ограничени със сила и всеки стои по-ниско от тях.

Политиката е принудителна по природа.

Когато взаимоотношенията не са доброволни, едната страна играе ролята на хищник, превръщайки другата в жертва. Тези ситуации са разновидности на древната етика на завоеванието – аз печеля, ти губиш. За разлика от пазара, където предприемаческите дейности умножават наличното богатство всеки ден, количеството власт в политическото общество е константа и може само да бъде преразпределяно.

При всяко разрастване на правителството инвдивидуалната автономност се стопява.

В контраст с бизнес-съревнованията, политическите съперничества са игра с нулев резултат. Аз мога да придобия повече власт само като направя други по-безвластни. Ранд демонстрира безплодността на олитите да се решат проблемите с безплодността на опитите да се решат проблемите с корупцията чрез политически механизми. Вместо да освободи жертвите, увеличаването на правителството гарантира нарастване на институционалното изнудване на хората.

Героите в „Атлас изправи рамене“ ни припомнят, че щастието не е просто въпрос на жизнен стандарт. Личното удовлетворение е невъзможно без самоуважение и без изграждането на силен характер.

За да постигне щастие, човек трябва да е свободен да мисли и действа според ценностите си.

Характерът се оформя чрез изпитване на трудности и усвояване на умения да ги преодоляваме. В политическото общество правителството подкопава този процес чрез патернализъм – наказвайки хората за нарушения на установени обществени норми – и чрез социални грижи за тези индивиди, които страдат от последствията на погрешните си решения. Капитализмът означава свобода на избора – най-добрата среда за морално поведение, развитие на характера и преследване на щастие.
Индивидуалността процъфтява само там, където съзидателните енергии са необременени от държавен контрол.

Общото между героите на Ранд е, че всички имат изгарящо желание за самоопределение. Те смело се противопоставят на политическите злоупотреби с власт и са готови на бунт при всеки случай, когато някой опита да накърни правото им на самоизява. В момента, в който правителството прекрачи рамката, задължаваща го да защитава индивидуалните ни права и започне да планира живота ни, се появяват множество потискани групи. Обратно, в общество, организирано на базата на свободното договаряне и предприемачество, всяко лично решение е от значение за взимащия го. Изборът на индивида е зависим от мнението на околните. На пазара мнозинството не може да гласува срещу твоя избор – ти можеш да ядеш месо дори съседите ти да са вегетарианци. Никоя няма право да решава за другите и никой не демагогства, че трябва да се жертваме за някакво си „общо благо“. Айн Ранд отбелязва, че хората се различават от всички други форми на живот по способността си да се справят с оскъдността на ресурсите чрез рационално използване на свободната си воля.

Атлас изправи рамене“ заклеймява политическото общество за това, че ограбва труда на производителите на блага, поробвайки тялото и духа им чрез принудата да действат срещу собствените си разумни преценки. Ранд вярва, че такова общество е противоестествено за човека, определя го като мафия, крепяща се на институционализирани бандитски правила. Бизнесът често е презиран като бездушно занимание за алчни индивиди. В действителност той трябва да бъде възнаграждаван за това, че е спасил милиарди хора от ужасяваща бедност, освобождавайки предприемаческия потенциал на обикновените мъже и жени.

Философията на Ранд е наръчник по оцеляване за всеки, който цени разума и свободата.

About author

Институт за свободен капитализъм "Атлас"

Институтът за свободен капитализъм “Атлас” е независимо и неполитическо сдружение, което си поставя идеални цели. Създаден в София на 25 март 2010 г., Благовещение, от 13 предприемачи, икономисти, политолози и журналисти.

Email адресът Ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани*

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.