Голямата зелена лъжа

Голямата зелена лъжа

4

Някогашните шамани са днешните еколози

Серафим Иванов

След като науката започна да дава логически обяснения на много природни явления, шаманите и религиозните водачи трябваше да измислят други начини да държат хората в подчинение. Най-добрър за целта, естествено, е страхът. Не винаги обаче репресивният апарат на една държава е приложим, а и той няма глобален обхват. Така на помощ се появиха енвироменталистите*. И започнаха да изкарват катастрофични теории за бъдещето на земята. Обвиниха човека и неговата дейност за бедствията и начертаха „гибелния” път, по който е тръгнала човешката цивилизация. Естествено измислиха и „пътя към спасението”, и се наложиха като своеобразни гидове.

Има разбира се и обосновка, наречена „Теория за устойчиво развитие”. Тя обаче не само е сбъркана още в генезиса си, но и служи единствено и само за „лично устойчиво развитие на зелените шамани”. Ако енвариомнеталист се телепортира няколко хилядолетия назад във времето, много е вероятно той да започне да развива теории на хората от каменната ера: как да използват камъните разумно, за да останат такива и за следващите поколения. Само че

каменната епоха не е свършила, защото са се свършили камъните,

нито динозаврите са измрели, защото не са се развивали устойчиво!

В хода на съществуването на земята, на повърхността са изчезвали и са се появявали континенти, морета, океани, имало е периоди на продължително застудяване и затопляне. Въпреки че геолози и физици, химици и други учени са дали обяснения за повечето явления, зелените талибани (разбира се с научна подкрепа) стоварват (почти) цялата вина върху човешката дейност.Обясняват как, ако не следваме техните съвети, сме обречени, как мегаполиси ще бъдат погълнати от океаните, климатът, който познаваме, няма да е същият и животът на земята ще стане невъзможен.

Факт е, че някой ден това ще се случи. Че това ще стане независимо от човека, също е факт, който бива удобно премълчаван. Това, че не се знае дали скоростта, с която настъпват промените, няма да е такава, че еволюцията да приспособи съществата, живеещи на земята към новите условия на живот, никой не коментира. Никой не отрича влиянието на човека върху природата. Всеки е част от природата. Природата е в нас и ние сме в природата.

Не трябва обаче да позволяваме да ставаме роби на енвиронменталистите. Самата им основополагаща теория, тази за „устойчивото развитие”, е логически неиздържана. Нещо повече: „Идеята за устойчивото развитие крие в себе си една потенциална заплаха – да се изроди или да бъде използвана за целите на популистки идеологии, да прокламира своеобразна „екологична диктатура”. Не бива да се забравя, че поне част от проблемите, върху които акцентира концепцията за устойчивото развитие, са свързани не само с околната среда, но и със социалните отношения, с властовите зависимости, предполагащи някакво отнемане на свобода”, констатира в своята книга “Околната среда: от енвиронментализма до свободата” д-р Нено Димов.

Ако така наречените „екологични движения” бяха възникнали няколко века по-рано, щяха ли да позволят да се произведу парната машина, щяхме ли да имаме Индустриална революция? Ако еколозите живееха в първобитното общество, щяха ли да позволят да се използва огъня?

Еколозите трябва да бъдат чути, конструктивните им предложения трябва да бъдат взети под внимание, но

не трябва демагогията им да се приема безрезервно.

Те не бива да бъдат допускани да узурпират публичното пространство като изразители на „общественото мнение” или като ментори, които учат „непросветените” как да живеят. Мнението на еколозите трябва да тежи точно толкова, колкото и на всеки друг индивид, и не бива да бъде поставяно на пиедестал. Още повече, че някои техни идеи дадоха достатъчно негативно отражение върху природата.

Например биогоривата. „Палмовото масло е далеч от устойчивото решение за коренните жители на Индонезия. Те губят земята и горските ресурси, пият замърсена вода, третирани са неравностойно за работата си в плантациите и ако протестират, им отвръщат с насилие, тъй като индонезийските биогорива утоляват енергийната жажда на Европа. Вярвам, че политиците в ЕС трябва да са наясно как бумът в употребата на палмово масло вреди на хората и тяхната околна среда”, заявява Рахмауати Ретно Уинарни, програмен директор на „Савит Уотч“ (Sawit Watch), по повод на това, че 39% от европейския биодизел за 2011 г. идва именно от Индонезия. (www.neweurope.bg.).

Ако попитате някой еколог как да се произвежда електрическа енергия, той няма да е в състояние да ви отговори. От ТЕЦ не може защото замърсява, от АЕЦ не може, защото е опасно, от ВЕЦ не може, защото променяме екосистемите в реките, от ВяЕЦ, не може защото там, където има вятър, летят птички, от ФЕЦ не може, защото заема обработваема земя – тогава от какво? “Най-големият проблем е изграждането на ветрогенератори. Формално те заемат малък процент, но разпределяйки се върху голяма площ, всъщност нарушават един значителен процент от територията”, пояснява Антоанета Петрова – директор на Ботаническата градина при БАН, по отношение на констатирано между 5 и 8% унищожено биоразнообразие в Калиакра. (www.moreto.net)

Излиза, че

всички ние плащаме, за да бъде разрушено биоразнообразието

Парадокс, който показва, че се защитава не природата, а определени бизнес интереси. Така нареченото „устойчиво развитие” се изразява в гарантирани устойчиви доходи на определен кръг лица, скрити зад екологичен параван. Така наречената „зелена” идея служи за домогване до управленски и регулаторни органи. Чрез мита, че защитават някакъв върховен интерес, зелените успяват да заблудят достатъчно хора, които да ги облекат в необходимата власт. Чрез нея те имат възможност да налагат догми, които предполагат „устойчиво облагодетелстване” на зелени олигарси и зелени демагози.

Самото название зелен – зелена природа, „зелена икономика“ и така нататък, е доста ограничено. Например в полярните области природата е бяла, в пустините – жълто-оранжева, в умерения климатичен пояс е с различни цветове в зависимост от сезона, в реките, моретата и океаните – с друг цвят и т.н. Защо ни ограничават само със зеленото? Защо се опитват да ни втълпят, че природата трябва да е само зелена?

Всеки иска да живее в красива среда. Истината е, че човек има естествен стремеж към красивото. Природата с нейните творения е едно от най-красивите неща на планетата Земя. Факт е, че едни от най-хубавите паркове и градини са били създавани и съхранявани от различни владетели през епохите, в различни краища на планетата, не под диктата на еколози, а поради естественото влечения на човек към флората и фауната. Човек иска да живее сега и да се радва на природата и без да му налагат догми. Затова цялото общество, чертаейки приоритетите си, трябва да определи кои територии за какво да използва. В този контекст трябва да се търси баланс между урбанизирани територии, зелени площи и местообитания.

“Зелените” трябва да са участници в дебат, а не проводници на диктат.

Всъщност това „проповядват” и самите те. Изпълнението обаче е като на диктатор, който обяснява действията си с „благато на обществото”, а в крайна сметка бенефициенти са той и свитата му.

Измененията в климата, увеличаването на озоновата дупка и слънчевата радиация са най–коментираните в медиите последици от замърсяването. Това ги прави и най – интересни за изследване поради глобалния им ефект и обществения интерес към тях. Между различните научни институти, които се борят за финансиране на изследователските си програми, се води и битка за това чии проекти и проучвания ще получат най-голям отзвук (и възможност за бъдещо финансиране) и това е особено видно след големи природни катаклизми, когато различни (и често противоречиви тези) биват коментирани в публичното пространство.

Според едните температурата на Земята и климатът бележат трайна тенденция към затопляне, която е обратима, само ако следваме заветите на зелените шамани. В противен случай това ще доведе до стопяване на ледниците, повишаване на равнището на световния океан и изчезването на цели градове, държави, народи и така нататък. Само, че в световната история континенти са потъвали и са се появявали нови още преди появата на човека. Даже Горнотракийската низина е била дъно на плитко сладководно море.

Според други теории замърсяването ще доведе до нова ледникова епоха или поне застудяване, полярните области значително ще се разширят. Това отново ще е катастрофално за голяма част от хората според енвариоменталистите. Кое в крайна сметка е вярно? Колкото и да са противоречиви, заключението е само едно: световният климат се изменя и вече са налице непознати доскоро природни аномалии, причината за които е човешката дейност. Всъщност и двете теории са плод на компютърно симулирани модели, в които честотата на урагани, засушавания, наводнения, средногодишни температури, валежи и още куп други стойности, се вкарват в математически рамки и се търси отговор с голяма доза вероятност. Голяма част от научно-изглеждащите теории са си всъщност обикновени предположения за един или група „зеленомислещи” учени. Няма значение кое и дали въобще нещо е вярно. Важното е да се всява страх.

Страхът се продава добре.

Малцина се осмеляват да кажат истината: замърсяването не е в такива размери, че да предизвиква изменения в климата, а природните катаклизми не са резултат от подобни изменения. Те са по–скоро закономерни. Урагани, наводнения и суши е имало и в древността и природата продължава да следва собствения си цикъл, без да се влияе от хората. Така наречените “зелени” умишлено отбягват да обясняват явления като средновековния климатичен оптимум (необичайно затопляне, продължило от X до XIV век) и малкия ледников период (от XIV до средата на XIX век). Никой не казва, че едно изригване на вулкан може да изхвърли в атмосферата толкова пепел и газове, колкото цели индустриални държави за една година.

Могат да се дадат още много примери. Някой обаче упорито и находчиво се опитва да ни убеди, че именно хората са виновни за всички катаклизми в природата.  Някой иска да повярваме на зелените шамани, за да

храним безропотно зелената олигархия,

която създадоха чрез всякакви държавни преференции за посочени от тях бизнеси. Чрез различни групи за натиск те карат човечеството да се откаже от евтин и надежден източник като атомната енергия и да преминава към скъпи и неефективни заместители, наречени гордо „възобновяеми” (енергийни източници). Чертаят апокалиптични сценарии и ни карат да приемаме безусловно доводите им.

Всяка епоха е имала свои проповедници на гибел и предстоящи сценарии за разорение. Около 1880 г. група учени се събират в Париж да обсъждат бъдещето. Въпросът бил кой ще е най-големият проблем на града след 50 години. Заключението било мрачно – с постоянното увеличение на населението и икономиката тези френски „визионери” предвидили, че Париж ще е обграден от планини с конска тор. Не се знае дали са пропоръчали ограничаване броя на каляските или „устойчиво” изполване на конния транспорт, но е факт, че това никога не се е сбъднало, и то не защото те са начертали „мерки” за справяне с проблема, а защото бива изобретен двигателят с вътрешни горене и то не под натиск на енвариомнеталисти.

Няма сведения Франция или друга държава по онова време да е въвеждала държавни преференции за закупуване на автомобили с цел преминаване към транспорт, който не отделя конски фъшкии. Файтоните обаче не били заместени бавно и малко по малко от автомобила. Напредъкът на телевизията, интернет и мобилните телефони също никога не е бил постепенен.

Не е нужно човек да е пророк, за да предскаже, че революцията на чистата енергия ще изненада света по същия начин, и то не под натиска на зелени организации.

Развитието на технологиите ще промени човечеството,

а не страхът и апокалиптичните сценарии. Дигитализацията на информацията и използването й в електронен формат е в следствие на необходимостта да получава по-бързо, по-компактно информация в по-голямо количество. Именно това ще доведе след време до отказа на човечеството от хартията, а не воплите на енвиронменталистите. Нелогично звучи осем века след като Марко Поло е донесъл в Европа стоки от другия край на света, някой да ни кара да се отказваме от стоки, произведени далеч, за да намалим вредните емисии в атмосферата вследствие на транспорта.

Ако всички последват съветите на зелените активисти и спрат да потребяват стоки, произведени в отдалечени места, то какво става със стокообмена между отделни региони, държави, континенти? Най-добре да се върнем към затвореното стопанство на първобитното общество!

След няколко милиона години човечеството ще изчезне независимо дали се развива „устойчиво”. След няколко милиарда години ще изчезне и планетата Земя. Това е неоспорим факт, спорни са само годините до края на съществуването. Друг е въпросът

в каква среда искаме да живеем сега?

Това е въпрос, на който трябва да отговори човекът като такъв, като мислещо и разсъждаващо същество. Трябва да отговори обществото като цяло, чрез конструктивна дискусия, а не под зелен натиск. Всички тези зелени ментори целят само едно – ограничаване свободата на човека. Както навремето шаманите са се представяли за по-просветени от останалите и са държали хората в страх и подчинение, представяйки се за изразители на мнението на висшия разум – боговете, по същия начин постъпват и днешните зелени активисти. Понеже хората са вече с друго съзнание, сега използват други похвати. Целта обаче е една и съща – да внушат чувство за вина в човека и да го накарат да следва безусловно напътствията им. Трябва ли хората да са толкова наивни?

Едно време шаманите са изумявали хората с по-добрите си познания по физика и химия, представяйки ги за знамения от боговете. В по-ново време зелените активисти представят природни явления, които са се появявали през вековете, като следствие от индустриализацията и начина на живот на човека. Крайната цел е една: домогване до власт, привилегии, пари и/или поддържане на властта и увеличаване на богатството и благосъстоянието на определени групи.

Не че човек със своята дейност не променя заобикалящата го среда, но той следва или да приеме промяната, или да коригира нещата според собствените си възгледи. Няма нужда от „висшия” разум на зелените ментори, защото разумът е заложен във всеки индивид. Когато той го делегира на някой друг, става роб. Въпросът е:

искаме ли да сме роби на зелени човечета?

Защо тогава им позволяваме да ни отнемат свободата да определяме битието си? За да си осигурим чиста и зелена околна среда? Лъжа!Околната среда ще е такава, каквато си я направим, независимо кой какви ограничения ни поставя. За да имаме „устойчиво развитие” (каквото и да значи това)? Голяма заблуда. Теорията за така нареченото „устойчиво развитие” датира от 70 –те г. на 20-и век. Хомо сапиенсът е възникнал преди около 160 000 години. Въпросът е как се е развил през този период, след като е нямало кой да го напътства как да се развива „устойчиво”? Развил се е според заложения в него естествен стремеж за развитие, за напасване към заобикалящата го среда и за моделиране на заобикалящата го среда, което се нарича прогрес.

През целия му път на развитие обаче, винаги е имало човеци, които са искали да задържат развитието му, за да го държат в подчинение. Нормални явления като бури, мълнии и гръмотевици, са представяни като гняв на висши създания. Дори формата на земята и устройството на Слънчевата система са били представяни по угоден на шепа „просветени” начин. Благодарение на такива, които са се усъмнявали в догмите им, човечеството е просперирало и се е развивало.

Апокалиптични теории има, откакто човекът съществува.

И са в общи линии едни и същи – земята ще се разтвори, морета и океани ще се надигнат и ще погълнат земята и т.н. и за всичко е виновен само човекът – отначало защото не „умилостивявал” духовете и висшия разум, а сега поради дейността си. От хиляди години насам апокалипсисът е толкова близо и нещата са толкова необратими, че да се запита човек за какво въобще живее?

И винаги нещата се свеждат до това какво ще настъпи след утрешния ден. Винаги са се явявали спасители, които знаят как да избегнем „неизбежната” катастрофа. Едно време са ги наричали шамани, сега ги наричаме еколози. Само благодарение на тези, които са се усъмнили в техните теории и които са повярвали, че изразител на висшия разум е самият индивид, като такъв, само те са прогресирали и дърпали човечеството „устойчиво” напред. Затова всеки трябва да знае, че, делегирайки власт на всякакви, наричащи себе си ЗЕЛЕНИ, човек не си осигурява природно зелена околна среда, а осигурява на тези ЗЕЛЕНИ индивиди комерсилано ЗЕЛЕНА оХолна среда, за сметка на неговите средства и свобода.

About author

Email адресът Ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани*

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.