Бюджетът на Сингапур за 2020 г.

Бюджетът на Сингапур за 2020 г.

Избор на редактора
0

10 КЛЮЧОВИ АСПЕКТА КАТО ПАРИЧНИ КОМПЕНСАЦИИ ЗА СИНГАПУРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА СПРАВЯНЕ С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЕПИДЕМИЯТА

Редица мерки за справяне с краткосрочни предизвикателства като епидемията от коронавирус и икономическото развитие в дългосрочен план бяха представени от заместник министър- председателя Хен Суий Кийт във вторник, 18 февруари 2020 .

Незабавните мерки включват пакет от 4 млрд. долара (навсякъде става дума за сингапурски долари. – Бел. прев.) , за да се помогне на фирми с паричния им поток и задържането на работниците им, и 1,6 млрд. долара за разходи на домакинствата по време на епидемията.

По-дългосрочната помощ включва заделяне на 6 млрд. долара за смекчаване на ефекта от бъдещото увеличение на ДДС и 8,3 млрд. долара за развитие и преобразуване на икономиката в продължение на 3 години.

Ето ги и 10-те ключови аспекта:

  1. ДДС ОСТАВА БЕЗ ПРОМЯНА ПРЕЗ 2021 Г.

Увеличението на ДДС от 7 на 9 процента няма да се въвежда през 2021 г. По-рано това беше предвидено да стане някъде в периода между 2021 и 2025 г.

Все пак широкообхватният данък, налаган върху почти всички стоки и услуги в Сингапур, ще трябва да бъде увеличен до 2025 г., каза г-н Хен, който е и финансов министър.

Пакет от 6 млрд. долара ще бъде въведен при увеличаването на ДДС, за да се намали ефектът от промяната, като повечето сингапурски домакинства ще получат компенсации, покриващи допълнителните им разходи за ДДС за период от поне 5 години.

Живеещите в едностайно до тристайно субсидирано жилище ще получат компенсации, покриващи допълнителните им разходи за ДДС за период от около 10 години.

В зависимост от дохода на домакинството и типа жилище всеки пълнолетен сингапурски гражданин ще получи парична компенсация между 700 и 1600 долара за 5 години.

При увеличаването на данъка програмата ДжиЕсТи Ваучер (програма за подпомагане на сингапурските граждани с ниски доходи. GST в наименованието отговаря на Goods and Services Tax, или данък стоки и услуги, както се нарича ДДС в Сингапур. – Бел. прев. ) също ще бъде разширена.

2. ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДОМАКИНСТВА ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС

Сингапурските домакинства ще получат помощ, за да посрещнат разходите си по времето на епидемията от коронавирус и икономическа нестабилност, каза г-н Хен.

Той обяви Пакет за грижа и подпомагане от 1,6 млрд. долара в полза на всички сингапурски граждани на 21 и повече години.

През 2020 г. те ще получат еднократна парична компенсация от 100, 200 или 300 долара в зависимост от дохода си за 2019 г. и жилищната си ситуация. Същата година всеки от родителите на 1 или повече сингапурски деца на 20 и по-малко години ще получи още 100 долара в брой.

Пакетът включва и специално плащане за сингапурските наети и самонаети лица, които през 2019 г. са получили плащания по програмата WIS за допълване на дохода, като по този начин осигурява допълнителна подкрепа за нископлатените работници и самонаетите лица на 35 и повече години през 2019 г.

През 2020 г. сингапурските граждани на 50 и повече години ще получат добавка от 100 долара към картите си PAssion (членска карта с множество приложения към сингапурското гражданско сдружение People’s Association. – Бел. прев. )

Всички сингапурски граждани на 21 и повече години, които живеят в едностайно или двустайно субсидирано жилище и не притежават повече от един имот, ще получат през 2020 и 2021 г. по 100 долара във ваучери за пазаруване.

През финансовата 2020 г., която приключва през март 2021 г., всички отговарящи на критериите домакинства, обитаващи субсидирани жилища, ще получат обичайната си отстъпка ДжиЕсТи Ваучер – Ю-Сейв ( компонент от помощната програма ДжиЕсТи Ваучер за покриване на битови сметки. – Бел. прев. ) в двоен размер чрез специално еднократно плащане. Отговарящите на критериите домакинства с 5 или повече членове ще получат допълнителна отстъпка, или 2,5 пъти повече от обичайната си отстъпка.

Отговарящите на критериите сингапурски домакинства, обитаващи субсидирани жилища, ще получат и отстъпки, компенсиращи разходите им за обслужване и поддръжка за период между 1,5 и 3,5 месеца през годината.

3. ПОМОЩ ЗА БИЗНЕСИТЕ В ПОСРЕЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ Компаниите ще получат подкрепа, за да поемат разходите за заплати в този труден период.

Две програми – новата програма “Задържане на работа” и програмата “Кредитиране на заплати”, която ще бъде разширена – ще подпомогнат компаниите и ще съдействат на служителите да останат на работа като част от по-широкия Пакет за стабилизация и подпомагане на стойност 4 млрд. долара.

Програмата Задържане на работа ще се погрижи правителството да подкрепи всички действащи работодатели, с изключение на правителствените организации и представителства, в задържането на местните им служители.

Правителството ще компенсира 8 процента от заплатите на сингапурските и постоянно пребиваващите в Сингапур служители до 3600 долара на служител месечно за период от 3 месеца. Това ще струва на правителството 1,3 млрд. долара за над 1,9-те млн. местни служители в Сингапур.

Програмата “Кредитиране на заплати”, която подкрепя преобразуващи се фирми и насърчава работодателите да споделят печалбата от повишаването на производителността си със служителите си, като съфинансира увеличения на заплатите, ще бъде разширена.

Месечният таван на работната заплата ще бъде повишен от 4000 на 5000 долара за отговарящи на изискванията увеличения през 2019 и 2020 г. Размерът на правителственото участие ще бъде увеличен с 5 процентни пункта до 20 процента за 2019 и 15 процента за 2020 г.

Така правителството ще осигури около 1,1 млрд. долара в подкрепа на около 90 000 фирми, което ще е от полза на повече от 700 000 сингапурски служители.

4. ПОМОЩ ЗА БИЗНЕСИТЕ С ПАРИЧНИЯ ИМ ПОТОК

Пакетът за стабилизация и подпомагане включва мерки от целия икономически спектър, за да се помогне на бизнесите с паричния им поток по време на този труден икономически период и настоящата ситуация с коронавируса.

Отстъпка от данъка върху корпоративния доход от 25 процента до максимум 15 000 долара на компания ще бъде отпусната за данъчната 2020 г. Отстъпката, която ще струва на правителството 400 млн. долара, ще е бъде от полза на всички компании, които плащат данък.

Няколко данъчни режима в рамките на корпоративната данъчна система също ще бъдат удължени за 1 година, за да подпомогнат паричния поток на компаниите.

Възможността за заем на оборотен капитал по Програмата за корпоративно финансиране, която помага на малки и средни предприятия да получат финансиране за оборотните си нужди, ще бъде удължена с 1 година от март 2020 г.

Максималният размер на заема ще бъде увеличен от 300 000 на 600 000 долара, а правителственият дял в риска – на 80 от досегашните от 50 до 70 процента.

Също така наемателите на стопанисвани от правителството имоти могат да се обръщат към агенциите, за да обсъдят възможности за по- гъвкави плащания, като например плащане на вноски.

5. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА НАЙ-СИЛНО ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА СЕКТОРИ

Пет сектора, директно засегнати от епидемията от коронавирус – туризъм, авиация, търговия на дребно, хранителни услуги итранспортни услуги – ще получат допълнителна подкрепа в рамките на Инициативата за адаптация и растеж за оперативните си разходи и паричния си поток, както и за задържане и преквалифициране на работниците си.

Срокът на финансовата подкрепа за преквалификация в тези сектори ще бъде удължен от настоящите 3 месеца до максимум 6 месеца и правителството ще подкрепи работодателите от тези засегнати сектори да задържат и обучат над 330 000 местни работници.

30 процента отстъпка от данък собственост за 2020 г. ще бъде отпусната за някои компоненти на лицензираните хотели и апартаментите с обслужване, както и за определени места за провеждане на фестивали, инсентиви, конференции и изложения (MICE).

Международните круизни и местните фериботни терминали ще получат 15 процента отстъпка от данък собственост, а курортните комплекси – 10 процента.

Освен това правителството ще работи съвместно с участващите финансови институции за въвеждане на Временна програма замеждинен кредит за 1 година, за да осигури допълнителна подкрепа за паричния поток на компаниите от туристическия сектор.

Пакет от 112 млн. долара за подпомагане на авиационния сектор, съфинансиран от правителството, Управлението на гражданската авиация на Сингапур и Чанги Еърпорт Груп, също ще облекчи компаниите, засегнати от епидемията от коронавирус. Това включва авиокомпании, превозвачи и други участници, предоставящи летищни услуги, като съдържатели на търговски и хранителни обекти на летище Чанги, които ще получат и 15 процента отстъпка от данък собственост.

Хранителните и търговските компании също ще получат подкрепа с освобождаване от наем на търговци, развиващи дейност в търговски центрове и пазари, управлявани от Националната агенция за защита на околната среда, и на търговски наематели на правителствени учреждения. Освобождаването от наем ще струва около 45 млн.долара.

Отстъпка от 15 процента от данък собственост ще бъде отпусната и на онези, които развиват дейност в отговарящи на изискванията търговски обекти, като собствениците се приканват да предоставят отстъпката на своите наематели.

6. РАЗШИРЯВАНЕ НА МЕРКИТЕ В ПОДКРЕПА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРЕОБРАЗУВАНЕ И РАСТЕЖ

Общо 8,3 млрд. долара ще бъдат заделени през следващите 3 години за насърчаване на преобразуването и растежа на сингапурската икономика. Ще се засили подкрепата за компаниите на всеки етап от развитието им, за да се увеличи капацитетът им.

Това включва разширяване на инициативата “Дялови инвестиции в сингапурски стартъпи”, която ще отдели допълнителни 300 млн.долара, за да насърчи частните инвестиции в сингапурските дълбокотехнологични стартъпи в ключови зараждащи се сектори като високотехнологичното производство и агрифуд технологиите.

Програмата “Дигитализиране на малки и средни предприятия”, която има за цел да помогне на малките и средни предприятия да изградят дигиталния си капацитет, също ще бъде разширена, покривайки нуждите на 23 преобразуващи се сектора вместо на досегашните 10. Новите сектори, които ще се възползват, включват здравеопазването и хранителната промишленост.

Програмата за съдействие за пазарна готовност, която помага на компаниите във вътрешните им усилия, също ще бъде разширена, което включва и удължаване на 70-процентното правителствено участие за още 3 години до края на март 2023 г. Субсидията за решения за повишаване на производителността също ще разшири обхвата си, което включва консултантски услуги; ще бъде увеличен и броят на специфичните за отделните сектори решения.

Ще бъде стартиран Пакет за бизнес преобразуване, включително програма “Управление на компании за преобразуване”, за да се подкрепят бизнес лидерите на обещаващи малки и средни предприятия в растежа им.

През следващите 3 години правителството цели да подкрепи бизнес лидерите на 900 компании и за да я постигне, ще работи съвместно с висши образователни инситуции, банки и експерти от други области.

7. ПО-ГОЛЯМА ПОДКРЕПА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО ОЩЕ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНО НИВО

Учениците от социално слаби семейства ще получат допълнителни 100 долара в рамките на Програмата за финансово подпомагане на Образователното министерство, като сумата се увеличава от 900 на 1000 долара. Това ще струва на правителството 9 млн. повече на година или общо 52 млн. долара на година.

Всички ученици и студенти ще получат и повече средства за транспорт, а учениците от горния курс – и за хранене в училищния стол.

Редовните студенти в Техническия институт (ITE), които идват от социално слаби семейства, ще получат помощ, покриваща пълния размер на таксата им за обучение за академичната 2020 г. Това е в допълнение към социалната стипендия за студенти от домакинства с ниски и средни доходи, която също ще бъде увеличена с до 200 долара годишно.

Разходите за финансиране на студентски стипендии ще се увеличат от 148 на 198 млн. долара годишно.

Делът на подпомаганите от правителството предучилищни институции ще стигне 80 процента докъм 2025 г., тръгвайки от малко над 50 в момента.

В общи линии, през следващите няколко години правителството ще удвои разходите си за предучилищния сектор от 1 млрд. долара годишно през 2018 г. до над 2 млрд. долара.

8. МЕРКИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ НА РАБОТЕЩИТЕ НА СРЕДНА ВЪЗРАСТ

Всеки сингапурски гражданин на 25 или повече години ще получи през 2020 г. еднократна добавка от 500 долара към кредита си СкилсФючър ( умения за/на бъдещето, б.пр.) , която може да бъде използвана от 1 октомври до края на 2025 г. Това се прави, за да се насърчат сингапурските граждани да използват кредитите си рано и да се възползват от настоящото забавяне на икономиката, за да усвоят нови умения, каза г-н Хен.

Освен това гражданите на възраст между 40 и 60 години ще получат още една добавка от 500 долара със същия срок за ползване.

Ще бъде въведен и “СкилсФючър пакет” за подкрепа на работещите на средна възраст, за да се удвои годишният брой на наеманите на работа местни граждани на тази възраст на около 5500 до 2025 г.

В добавка към разширяването на програмите за преквалификация работодателите, които наемат хора на 40 и повече години чрез тези програми, ще получат помощ в размер на 20 процента от заплатите им за 6 месеца до максимум 6000 долара.

Работодателите ще получат и 10 000 долара в рамките на новия СкилсФючър корпоративен кредит за покриване на непредвидени разходи за преобразуване на бизнеса, модернизиране на длъжностите и преквалификация на 90 процента. Това ще помогне на около 39 000 фирми.

Субсидията за решения за повишаване на производителността, която помага на фирмите да възприемат предварително одобрени дигитални решения и оборудване, ще бъде разширена, така че да включи и консултантски услуги за модернизиране на длъжностите.

9. ПРОГРАМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕ

Централният спомагателен фонд (CPF) ще въведе Програма за удвояване на пенсионните спестявания от 2021 до 2025 г. за сингапурски граждани от 55 до 70 години с ниски до средни доходи, които не са успели да спестят актуалната базова сума за пенсиониране.

В рамките на тази програма правителството ще удвои всеки долар, депозиран в пенсионния им влог в CPF, до максимум 600 долара годишно. Около 435 000 сингапурски граждани ще могат да се възползват от нея.

Около 250 000 сингапурски граждани на 65 и повече години ще получат допълнителна помощ от промени в програмата Силвър Съпорт (програма в подкрепа на възрастните сингапурски граждани, получавали нисък доход през живот си, Бел.прев.) от 1 януари 2021 г.

Платимите на 3 месеца компенсации в рамките на програмата ще бъдат увеличени с 20 процента. Критериите за дохода, получаван през целия живот, както и за месечния доход на човек от домакинство също ще бъдат увеличени.

Възрастните граждани с месечен доход на човек от домакинство между 1300 и 1800 долара също ще бъдат включени като категория, подлежаща на компенсации; в момента те не получават помощ по Силвър Съпорт.

Отговарящите на критериите възрастни граждани ще бъдат уведомени от CPF и ще започнат да получават компенсации от декември тази година. Разходите за Силвър Съпорт почти ще се удвоят от 330 млн. долара в момента на 620 млн. долара през 2021 г.

Също така от 2021 г. кредитът за наемане в специални случаи и допълващият го кредит, ще бъдат обединени под общото название Кредит за наемане на възрастни работници.

Подобно на предишните програми и тази осигурява помощ за изплащане на заплати за работодателите, които наемат сингапурски граждани на 55 и повече години, като критерии като възраст за пенсиониране и за възстановяване на работа ще бъдат плавно увеличени.

Нова субсидия за ранно наемане на възрастни работници ще подкрепи компаниите, които увеличат тези възрасти преди официалните промени.

Друга субсидия ще бъде въведена, за да подкрепи компаниите в изпълнението на условията за възстановяване на работа на непълен работен ден.

Половината от участието на работодателите в увеличението на CPF помощта, което ще влезе в сила следващата година, ще се покрие от правителството.

10. БОРБА С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Ще се създаде Фонд за брегова защита и защита от наводнения, който първоначално ще бъде захранен с 5 млрд. долара и при възможност ще бъде допълнен.

Съветът за жилищно строителство и градско развитие ще въведе нова програма Зелени градове с цел намаляване на консумацията на енергия, рециклиране на дъждовната вода и охлаждане на градовете.

Правителството цели също така до 2040 г. поетапно да премахне всички превозни средства с двигатели с вътрешно горене.

Предвижда се допълнително поощрение за ранно преминаване към електрическо превозно средство с отстъпка до 45 процента от допълнителната регистрационна такса за купувачите на напълно електрифицирани коли и таксита. Това ще започне от януари 2021 година и ще продължи 3 години.

След промяна в начина на облагане на колите, влизаща в сила от следващия януари, електрическите превозни средства и някои хибридни превозни средства ще бъдат облагани с по-нисък данък.

До 2030 г. правителството цели да увеличи обществените станции за зареждане на електрически превозни средства от 1600 в момента до 28 000.

Ще има и еднократна такса към пътния данък за електрически превозни средства, докато се разработи технология за облагане според изминатото разстояние.

Превод: Борислава Велкова

Оригинална публикация: https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-budget-2020-10-things-to-know-from-cash-payout-for-sporeans-to-gst-not-going-up?fbclid=IwAR1-MBGPB8GEWdS6POwEn-4feX5OmEpQVdYHNAJR97_HzGfAA_G7QBQHFpM

About author

Институт за свободен капитализъм "Атлас"

Институтът за свободен капитализъм “Атлас” е независимо и неполитическо сдружение, което си поставя идеални цели. Създаден в София на 25 март 2010 г., Благовещение, от 13 предприемачи, икономисти, политолози и журналисти.

Email адресът Ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани*

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.